TT Truyền Thông - Tài nguyên và Môi trường

https://monrenews.gov.vn


Nghị định 51 của Chính phủ về khoáng sản có hiệu lực từ tháng 4

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, quy định cụ thể việc khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia; quản lý, bảo vệ khoáng sản và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
1
Ảnh minh họa

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/4/2021. Theo đó, thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia tối đa là 50 năm theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp đặc biệt, đối với một số khu vực, một số loại khoáng sản đặc thù, thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia có thể lớn hơn 50 năm nhưng không quá 70 năm, do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Những dự án không được thực hiện tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm: Dự án có mục đích sử dụng đất lâu dài; Các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp 1 theo quy định của luật về xây dựng…

Trường hợp thu hồi khoáng sản: Khi chủ đầu tư triển khai thi công các công trình dự án, san, lấp, gạt, ủi tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia mà khoáng sản bị lộ thiên, thì cơ quan quản lý có thể xem xét thu hồi số khoáng sản đó….

Về bồi thường thiệt hại: trường hợp Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm diện tích thời gian của khu dự trữ khoáng sản quốc gia, phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh hoặc dự án quan trọng quốc gia, thì chủ đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đất đai và các luật khác có liên quan…

Điều khoản chuyển tiếp: Đối với các dự án, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ đang hoạt động hợp pháp tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trước ngày 1/4/2021(ngày Nghị định có hiệu lực thi hành) thì tiếp tục hoạt động theo thời hạn của dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép. Trường hợp gia hạn hoạt động của dự án thì thực hiện theo Nghị định 51; Các dự án đầu tư dự kiến triển khai tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 1/4/2021 nhưng chưa có quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm rà soát để bảo đảm thời gian triển khai dự án phù hợp với thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia theo Nghị định này.

Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia: Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc khoanh định, điều chỉnh, lấy ý kiến về các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo quy định của Nghị định này; Chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý, giám sát việc triển khai xây dựng các dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định tại Nghị định này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, Công thương, Xây dựng lập hồ sơ đề nghị phê duyệt và điều chỉnh các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo quy định của Nghị định này; Công khai các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc điều chỉnh trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây