Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Sẽ lấy ý kiến rộng rãi

Thứ hai - 13/09/2021 23:05
t4 (2)
t4 (2)
Để đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng Dự án Luật Đất đai, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định về Kế hoạch chi tiết xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ trước 10/1/2022; trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) trước 15/4/2022.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 390/BTNMT-TCQLĐ ngày 5/3/2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về Kế hoạch tổng kết thi hành và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

8 bước thực hiện xây dựng Dự án Luật

Kế hoạch chi tiết xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các bước như sau: Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập để thống nhất kế hoạch triển khai và chuẩn bị các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ, chủ trương, định hướng, Đï cương Dự thảo Luật để báo cáo Ban Soạn thảo; Tổ chức soạn thảo nội dung Dự thảo Luật và hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức Hội thảo chuyên đề lấy ý kiến về các nội dung đề xuất của các nhóm chuyên môn; Tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập lấy ý kiến về hồ sơ, nội dung Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ; Phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật; Gửi hồ sơ Dự án Luật đến các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra; Phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình, hoàn thiệ