global banners

Đánh giá hiệu quả làm sạch sông Tô Lịch và Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản

Thứ tư - 30/10/2019 06:21

Dự án thí điểm xử lý ô nhiễm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ sinh học Nano-Bioreactor do Nhật Bản tài trợ nhằm hỗ trợ tích cực cho việc xử lý ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam. Để kiểm tra tình hình triển khai dự án, trưa 30/10, ở khu thí điểm xử lý ô nhiễm tại Hồ Tây, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các lãnh đạo cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến thị sát kết quả thí nghiệm dự án xử lý nước sạch tại một góc Hồ Tây.

1
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài trao đổi các vấn đề liên quan đến dự án xử lý nước trong thời gian qua với đại diện công ty JVE (Ảnh: Báo TNMT)

Trước đó, từ ngày 16/05/2019, Tổ chức xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản và Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt đã tiến hành lắp đặt thiết bị xử lý xuống hai khu vực thí điểm tại Hồ Tây và sông Tô Lịch. Sau đó, chuyên gia Nhật Bản và cán bộ kỹ thuật của JVE phối hợp với Nhóm công tác thuộc các Sở, ngành, đơn vị được giao triển khai vận hành hệ thống và các nội dung khác của khu vực thí điểm.
Tại buổi thị sát ngày 30/10, TS. Yamamura Tadashi - Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản đã công bố kết quả thí nghiệm tại một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây, bao gồm 5 kết quả, chất lượng nước tại 2 khu thí điểm đều đạt hiệu quả theo Quy chuẩn Việt Nam 08, mùi hôi thối tại sông Tô Lịch giảm 200 lần, mùi tanh hôi của Hồ Tây giảm 30 lần. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao dự án xử lý ô nhiễm nước tại một đoạn sông Tô Lịch, và một góc Hồ Tây, mong muốn được hợp tác với Nhật Bản để cùng nhau chuyển giao công nghệ, xử lý ô nhiễm trên các con sông tại Việt Nam. "Với công nghệ của Nhật Bản, bước đầu đã giải quyết được 3 mục tiêu: xử lý mùi, xử lý bùn và một số chất cơ bản. Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn toàn yên tâm về cách thức xử lý và chất lượng.”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết.
Để đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án, ngày 16/09/2019, các cơ quan lấy mẫu phân tích độc lập đã tiến hành lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng nước, trầm tích, đánh giá quá trình phân hủy lớp bùn tầng đáy, đánh giá mùi trước và sau quá trình xử lý để đánh giá hiệu quả xử lý của công nghệ Nano-Bioreactor. Ngày 29/10/2019, Báo cáo đánh giá hiệu quả Dự án thí điểm xử lý một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor.
2
Khu vực triển khai thí điểm dự án ở sông Tô Lịch
 
Theo đánh giá của đơn vị triển khai, sau khi thí điểm thì gần như không còn mùi hôi thối, không phải đeo khẩu trang khi đứng ở đoạn sông thí điểm. Tại khu vực thí điểm, mùi hôi thối của đoạn sông Tô Lịch đã giảm gần như không còn chỉ sau 03 ngày vận hành hệ thống xử lý bằng Công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản. Hiện tại theo đánh giá của người dân sống cạnh khu vực thí điểm, mặc dù hàng ngày vẫn có lượng nước thải chưa qua xử lý liên tục xả trực tiếp vào khu vực thí điểm tuy nhiên gần như hoàn toàn không còn mùi hôi thối tại khu vực xử lý thí điểm.
Theo kết quả phân tích của Dự án, chỉ số nồng độ mùi tại khu thí điểm chỉ đạt giá trị 5, nồng độ mùi hôi thối giảm từ 999 xuống 5, tức giảm tới 200 lần.
Về các chỉ tiêu quan trắc chất lượng nước, trầm tích sông Tô Lịch: Theo kết quả của các đơn vị phân tích lấy mẫu đánh giá tại khu vực chứng minh xử lý trong 24 giờ nước thải chảy vào khu xử lý trên sông Tô Lịch, chất lượng nước sau xử lý có 36/36 chỉ tiêu đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Trong đó hầu hết các chỉ số đạt tới cột A1 (quy định chất lượng nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt), một vài chỉ số đạt các cột A2, B1, B2. Chất lượng nước, trầm tích đều được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, Nồng độ pH=7,0 ổn định đạt trong khoảng cho phép, chỉ tiêu DO (hàm lượng oxy hòa tan còn dư lại) sau khi đã cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí hấp thụ và lượng oxy tiêu hao trong quá trình phân hủy bùn hữu cơ vẫn đạt từ 4,69mg/l, xấp xỉ cột A2 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT), là điều kiện rất tốt cho cá, thủy sinh phát triển tốt. Theo kết quả lấy mẫu phân tích của Viện Công nghệ Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ngày 16/09/2019, so sánh với kết quả phân tích tại thời điểm trước khi tiến hành xử lý thí điểm ngày 14/5/2019 các thông số ô nhiễm đều giảm mạnh và đạt giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT).
 
3
Biểu đồ thể hiện sự biến đổi một số chỉ tiêu chất lượng nước trước và sau xử lý tại khu vực thí điểm sông Tô Lịch

Ngày 16/9/2019, tại khu vực thí điểm, dự án đã thả cá Koi Nhật và cá chép Việt Nam và một số loại cá khác trong khu vực thí điểm. Tại Tô Lịch, trong số 50 con cá Koi Nhật và 50 cá chép Việt Nam có 3/100 con cá bị chết sau 2-3 ngày. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, các loại cá thả tại khu vực thí điểm sống và sinh trưởng tốt trong môi trường nước sau khi được xử lý.
Khu vực thí điểm của một góc Hồ Tây, nước hoàn toàn không có mùi hôi, tanh như nước bên ngoài khu vực thí điểm. Chỉ số nồng độ mùi mẫu nước lấy tại bên trong khu thí điểm đạt giá trị chỉ 4, nồng độ mùi hôi, tanh giảm từ 120 xuống 4, tức giảm tới 30 lần.
Theo kết quả của các đơn vị phân tích lấy mẫu đánh giá, nước khu vực thí điểm tại Hồ Tây sau xử lý thí điểm, có 36/36 chỉ tiêu đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Trong đó hầu hết các chỉ số đạt tới cột A1 (quy định chất lượng nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) , một vài chỉ số đạt các cột A2, B1, B2. Nồng độ pH=7,5 ổn định đạt trong khoảng cho phép. Chỉ số DO (hàm lượng oxy hòa tan còn dư lại) sau khi đã cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí hấp thụ và lượng oxy tiêu hao trong quá trình phân hủy bùn hữu cơ vẫn đạt 9,14mg/l cao hơn 1,5 lần mức yêu cầu cao nhất là cột A1 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy định ≥ 6mg/l) và cao hơn gấp 4,57 lần mức tối thiểu yêu cầu ≥ 2mg/l là điều kiện rất tốt cho các loài cá, thủy sinh phát triển tốt vào ban ngày.
5
Biểu đồ chỉ số chất lượng nước Hồ Tây trước và sau xử lý

Các chỉ tiêu ô nhiễm chính có trong nguồn nước hồ như nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), hàm lượng các vi khuẩn có hại trong nước như E.coli, Coliform đều đạt các giá trị quy định của QCVN 08-MT:2015/BTNMT) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.
Trước đó, Dự án đã thả 50 con cá Koi Nhật và 100 con cá chép Tam Dương Việt Nam xuống Hồ Tây. Tính đến thời điểm hiện tại, các loại cá thả tại khu vực thí điểm sống và sinh trưởng tốt trong môi trường nước sau khi được xử lý và không xuất hiện một con cá nào chết trong khu vực thí điểm xử lý bằng công nghệ Nhật Bản, khác biệt hoàn toàn cảnh cá chết bên ngoài khu thí điểm.
Dự án thí điểm xử lý đã cho những người dân sinh sống ở xung quanh khu vực thí điểm thấy rõ môi trường tại một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây sau xử lý bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản được cải thiện rõ rệt, các chỉ tiêu về chất lượng nước đều đạt Quy chuẩn Việt Nam. Đặc biệt, không khí xung quanh khu vực khu thí điểm tại sông Tô Lịch, Hồ Tây sạch sẽ hơn, không mùi hôi thối, lượng bùn tích tụ hàng chục năm dưới đáy Sông, Hồ giảm rõ rệt, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp và cải thiện sức khỏe cho người dân sống gần khu thí điểm.
 
Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global banners
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây