Video thumbnail
Tiềm năng phát triển điện gió - nguồn năng lượng xanh từ biển
Video thumbnail
Đối thoại chính sách: Phật giáo với công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Video thumbnail
Tọa đàm trực tuyến: Hồi sinh rác thải nhựa cho cuộc sống thêm xanh
Video thumbnail
Trailer Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
Video thumbnail
Tọa đàm trực tuyến: Gỡ rào cản, phát huy nội lực pháp luật đất đai cho phát triển bền vững
Video thumbnail
Bảo vệ tài nguyên nước và vấn đề quản lý khai thác sử dụng nước sạch
Video thumbnail
TOẠ ĐÀM TRỰC TUYẾN: "Ý thức sống xanh" với chủ đề Nước thải tại làng nghề
Video thumbnail
Tọa đàm trực tuyến - Ứng dụng và phát triển công nghệ xanh trong sản xuất và tiêu dùng bền vững
Video thumbnail
Hội thảo Truyền thông về chính sách tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững
Video thumbnail
Tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững
Video thumbnail
Giấy phép Môi trường
Video thumbnail
Tọa đàm trực tuyến: Quy hoạch không gian biển Việt Nam- Kỳ vọng một nền kinh tế biển xanh
Video thumbnail
TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN LUẬT HÓA PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT
Video thumbnail
Tọa đàm trực tuyến "Kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước từ nước thải công nghiệp"
Video thumbnail
Tọa đàm trực tuyến: Tài nguyên nước và vấn đề phục hồi các dòng sông suối bị ô nhiễm, suy thoái
Video thumbnail
Hội nghị thanh thiếu niên toàn cầu 2023 - Global Youth Submmit (GYS) tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Video thumbnail
Tọa đàm trực tuyến: Giao thông xanh giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Video thumbnail
Phóng sự: Bảo tồn đa dạng sinh học biển
Video thumbnail
Những bất cập về đất nông nghiệp sẽ được khắc phục trong Luật Đất đai (sửa đổi)
Video thumbnail
Phân loại dự án đầu tư
Video thumbnail
Cần quy định cụ thể phương pháp xác định giá đất
Video thumbnail
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ thống nhất và đồng bộ với các bộ luật khác
Video thumbnail
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai sửa đổi
Video thumbnail
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Ưu tiên bồi thường bằng tiền khi thu hồi đất
Video thumbnail
Đảm bảo công bằng minh bạch trong thu hồi đất
Video thumbnail
Thảo luận tổ về dự Luật đất đai sửa đổi
Video thumbnail
Quốc hội thảo luận dự án Luật đất đai sửa đổi
Video thumbnail
Phóng sự tuyên truyền về Ngày đại dương thế giới 2023
Video thumbnail
Việt Nam trên lộ trình chống ô nhiễm nhựa